Лексикологія. Тропи як засіб вираження емоцій.

Тема. Лексикологія. Тропи як засіб вираження емоцій. (один з циклу уроків, присвячених річниці з дня народження Кобзаря)  — 10 клас Мета   навчальна: поглибити знання про переносне значення слів і реалізацію цього явища через художні засоби: метафору, метонімію, синекдоху, персоніфікацію, гіперболу, алегорію, символи; повторити відомості про активну й пасивну лексику; 

Read More Лексикологія. Тропи як засіб вираження емоцій.
Март 21, 2018

Тобі,  мистецтво, … я  шлю  поклін  …

Сьогодні багато говорять і пишуть про проектні технології. Переказувати статті на цю тему не буду. Я не теоретик — я практик. Незважаючи на роботу в ліцеї математично-природничого напрямку, намагаюся розбудити в учнях , що поглибленно опановують точні науки, любов  й до мистецтва в широкому розумінні цього слова. Іноді це потребує неабияких зусиль, Але воно того […]

Read More Тобі,  мистецтво, … я  шлю  поклін  …
Март 10, 2018