Ренесанс й Бароко. Вплив на українську культуру.

Сьогодні хочу поділитися досвідом проведення уроку закріплення знань з теми,  яка вивчається в 9 класі, а саме: «Українська література доби Ренесансу й доби Бароко». У багатьох джерелах читаємо: самостійний пошук потрібної інформації, її обробка, аналіз і синтез — ось запорука розвитку таких умінь, як 

 • читання з розумінням; 
 • критичне й системне мислення;
 • творчість;
 •  ініціативність; 
 • уміння висловлювати власну думку тощо.А все це є невід’ємними складовими таких ключових компетентностей, як вільне володіння державною мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) мовою; культурна компетентність;

Виходячи з вище зазначеного, була обрана форма семінару. Чому? Бо семінар, як відомо, це навчальне практичне заняття, мета якого полягає в передачі знань чи відомостей. Але ділитися знаннями буде не учитель, а самі учні, спираючись не тільки на матеріал, засвоєний на попередніх уроках, а й знайдений самостійно.

Робота ж учителя полягає в тому, щоб допомогти знайти потрібну інформацію (і не тільки з галузі літератури, а й музики, географії, образотворчого мистецтва, архітектури…). Як це реалізовувалося?

1. Клас був розбитий на групи.

2. Кожна група вибрала свою тему.

3. Форма подачі матеріала обиралася членами групи.

4. Підготовка груп: написання сценарію виступу, створення презентацій.

5. Захист робіт.

Тепер про кожен етап окремо.

1. Учні самостійно сформували свої групи (від 2 до 5 учнів).

2. Тема вибиралася жеребкуванням.

Були запропоновані такі теми: «Події епохи Ренесансу», «Друкарство», «Архітектура епохи Ренесансу», «Музика епохи Ренесансу», «Мода», «Література епохи Ренесансу», «Музика Бароко», «Архітектура Бароко», «Живопис Бароко», «Події епохи Бароко», «Барокова поезія на українських землях», «Козацькі літописи», «Драматургія. Вертеп».

3. Була поставлена задача відійти від стандартної доповіді. Форма подачі — творча. Для цього потрібно було написати сценарій свого виступу. Ось які форми були представлені: «Майстерня Леонардо», «Книжкова крамниця», «Крамниця-ательє», «Діалог на вечірці», «Машина часу», «Розмова в бібліотеці» тощо.

4. Як відбувався захист? Тривалість — 90 хвилин (дві частини по 45 хвилин).

Перша частина — особливості доби Бароко.
Друга частина — особливості доби Ренесансу.

Роль учителя безпосередньо під час семінару — це налаштувати учнів на роботу, підтримувати психологічно, коментувати, підсумувати роботу, виділивши досягнення й звернувши увагу на недоліки.

Ось як це виглядало схематично:

Життя іде і все без коректур.

І час летить, не стишує галопу.

Давно нема маркізи Помпадур,

і ми живем уже після потопу.

Не знаю я, що буде після нас,

в які природа убереться шати.

Єдиний, хто не втомлюється, – час.

А ми живі, нам треба поспішати

Зробити щось, лишити по собі…

Л. Костенко

Що може лишити по собі лікар? Учитель? Що хотіли б лишити по собі ви?(відповіді)Що може по собі лишити художник, скульптор, письменник?Свої Творіння.
Протягом кількох уроків ми з вами ознайомлювалися з літературними досягненнями  українського народу часів Ренесансу й Бароко – одних з найцікавіших епох в історії людства. Але не тільки література розвивалася на українських землях у цей  час. Впливу стилю ренесансу й бароко зазнає українська архітектура, живопис, музика. І все це в контексті загальноєвропейського культури.Тому цілком логічно, що темою нашого підсумкового уроку буде : Епоха Ренесансу й Бароко та її вплив на українську культуру.Форма , яка була запропонована – це семінар. Але семінар не зовсім звичний. Кожна з груп отримала свою тему, а форму подачі матеріалу вибирала сама. Головна умова: презентація повинна бути оригінальною, цікавою, змістовною. Тобто до роботи треба було підійти творчо. Тому й назва нашого уроку – творчий семінар.
Отже, ми починаємо…
Фільм «Ренесанс»

 • Перший підсумок: скласти сенкан до слова «Ренесанс»

  Фільм «Бароко»

  Другий підсумок: скласти сенкан до слова «українське Бароко»

  Заключне слово учителя:

  Різні бувають естафети.  
  Міщани міщанам передають буфети,
  заяложені ложки, тупі ножі,
  глупоту свою й думки чужі.
  Різні бувають естафети.
  Воїни воїнам передають багнети,
  майстри майстрам — свої таємниці,
  царі царям — декрети й темниці.
  Різні бувають естафети.
  Передають поетам поети
  із душі в душу,
  із мови в мову
  свободу духу і правду слова.

 • Л. Костенко

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *